Vyberte stránku

Společné operační středisko IZS Karlovarského kraje

NOVÝ DOMOV - domov pro seniory, Praha

Kulturně společenský sál Brno - Slatina

Sportovní hala - Praha, Juliska

Jedličkův ústav a škola - dostavba hospodářského pavilonu a hudební školy

Letecká kasárna, Prostějov - výstavba skladové haly

Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty MU, Joštova, Brno

Palata III - služební byty

Rozšíření ZŠ Šlapanice – novostavba Pavilonu „F“

Rekonstrukce bytového domu Podnásepní, Brno

Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary

Rekonstrukce a dostavba areálu Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno

Přístavba a úpravy objektu Přírodovědecné fakulty UP, Olomouc - Holice

Rekonstrukce domu Rooseveltova, Brno

Palata II - centrum pro pobyt klientů

Rekonstrukce Domova důchodců, Černožice

Krajský soud, pobočka Pardubice

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

Posluchárna VŠCHT v Praze

Posluchárna VŠCHT v Praze

Revitalizace areálu Českých Radiokomunikací a.s., Praha - Strahov

Regionální výzkumné a vývojové centrum - AdMaS

Regionální výzkumné a vývojové centrum Centra dopravního výzkumu v Brně

LZ Náměšť nad Oslavou