Vyberte stránku

Posluchárna Vysoké školy chemicko-technické v Praze

Zpracovatel:

INTAR a.s. – Ateliér Praha 

Projekt:

2013

Investor:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Realizace:

2014

Stručný popis projektu:

Posluchárna Vysoké školy chemicko-technické v Praze – Projekt památkové restituce prostoru posluchárny A.1 (nyní je nově pojmenována jako posluchárna prof. Emila Votočka a jejího předsálí byl vypracován v roce 2013, následná realizace se uskutečnila v roce 2014. Jedná se o prostor v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Dejvicích v Technické ulici, v budově, která byla postavena v letech 1925-1933 podle návrhu prof. arch. Antonína Engela. Přestože objekt VŠCHT jako celek není památkově chráněn, přáním investora bylo navrátit této posluchárně její původní podobu z 30. let 20. století a byl ochoten na tuto nikterak levnou záležitost obstarat potřebné finanční prostředky. Kompletní projektovou dokumentaci vypracoval pražský atelier, realizaci provedla renomovaná pražská stavební firma Proxima a.s. Předmětem projektu byly demolice a demontáže všech nehodnotných vestaveb a dostaveb, kompletní repase všech původních povrchových úprav, kompletní restaurování veškerého mobiliáře, svítidel, oken a dveří a kompletní nové veškeré technické zařízení včetně AV techniky (na kterou pan prof. Engel pozapomněl). Výše investice: cca 19 mil. Kč.