Vyberte stránku

Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty MU, Joštova, Brno

Zpracovatel:

INTAR a.s. – Ateliér Brno

Projekt:

2016 – 2019

Investor:

Masarykova Univerzita

Realizace:

2017 – 2019

Stručný popis projektu:

Stavba slouží pro účely Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity jako školská budova. Původní budova školy se vstupem z Komenského náměstí byla realizována v letech 1858-1860. V letech 1897-1898 byla realizována dostavba západní části budovy jako tehdejší součást areálu Německé polytechniky, kdy budova sloužila pro potřeby Chemického institutu. Objekt je představitelem klasicizující novorenesance s novodobými prvky a je evidován jako nemovitá kulturní památka.
Budova má půdorysně tvar nerovnoměrného uzavřeného čtyřúhelníku s otevřenou dispozicí vnitřního dvorku. Dispozičně je každé křídlo budovy řešeno jako dvoutrakt – chodbový trakt u obvodových stěn do vnitřního dvorku budovy, kancelářský a výukový trakt u vnějších obvodových stěn.
Objekt má celkem 3 užitná podlaží, jedno podzemní a dvě nadzemní, půdní prostor není provozně využíván, zastřešen je valbovou střechou.
Budova prošla celkovou rekonstrukcí. Součástí stavebních úprav byly drobné dispoziční změny, ale i realizace vestavby do vnitřního dvora vč. jeho zastřešení a zajištění bezbariérového provozu v objektu vč. nového vstupu a vestavby proskleného výtahu v atriu. Stavební úpravy ve stávajících prostorách ctily původní charakter a architekturu, nové konstrukce a prvky byly naopak realizovány v přiznaném moderním stylu.
Realizace získala ocenění v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2019 v kategorii Rekonstrukce staveb a objektů, kde získala 3. místo.