Vyberte stránku

PALATA II – centrum pro pobyt klientů

Zpracovatel:

INTAR a.s. – Ateliér Praha 

Projekt:

2015 – 2017

Investor:

PALATA – Domov pro zrakově postižené, Hl. m. Praha

Realizace:

dosud nerealizováno

Stručný popis projektu:

Centrum pro pobyt klientů ve druhém a třetím stádiu demence – PALATA II – Projekt řeší návrh centra pro pobyt klientů ve druhém a třetím stadiu demence. Pro klienty ve druhém stádiu jsou navržena 4 oddělení „Unit care“ po patnácti klientech, tedy celkem 60 klientů. Pro klienty ve třetím, nejtěžším stadiu nemoci jsou určena 2 oddělení pod názvem „Oáza“ pro 7 + 6 = 13 klientů. Celkový počet lůžek je tedy 73. Nedílnou součástí zamýšlené investice je rozsáhlá komponovaná zahrada, která bude klientům přinášet kladné emoce a pozitivní vzruchy.