Vyberte stránku

Prostějov, Letecká kasárna – výstavba skladové haly NZ

Zpracovatel:

INTAR a.s. – Ateliér Brno

Projekt:

2015 – 2020

Realizace:

2018 – 2020

Stručný popis projektu:

Stavba bude využívána jako skladová hala NZ. Součástí stavby bude oplocení, zpevněná plocha, napojení na sítě v rámci areálu.
S ohledem na charakter stavby a jeho funkčnost není architektonická stránka stavby prioritou. Objekt je navržen především z pohledu funkce požadované uživatelem. Před objektem je navržená zpevněná plocha, která bude sloužit pro manipulaci. Umístění objektu sleduje ortogonálnost okolních staveb v areálu a využití v co největším rozsahu zpevněných ploch před objektem. Objekt je umístěn na místě stávající zpevněné ploše mezi komunikací u objektu č. 5 a zpevněnou plochou u objektu č.29. Objekt haly je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, hřeben rovnoběžný s delší stranou haly. Prosvětlení skladového prostoru haly je řešeno pásovými střešními světlíky orientovanými kolmo k hřebeni střechy. Prostor před prostorem vrat a manipulace je přestřešen pultovou stříškou podél celého objektu. Hlavní vstup do administrativní části a vstupy do technických místností jsou zastřešeny lokálními stříškami. Uvnitř haly je do prostoru haly implementován v severní části administrativní „vestavek“.
Konstrukce haly bude tvořena železobetonovým montovaným skeletem. Opláštění a zastřešení haly provedeno ze sendvičových panelů, sokl ze sendvičového žb panelu. Vnitřní části provedeny z keramických tvárnic a žb panelů.
Barevnost navrženého objektu skladové haly je sladěna s prvky okolních objektů (odstíny šedé). Oplocení bude provedeno v bezúdržbovém provedení s bezpečnostními opatřeními v barvě zelené.