Vyberte stránku

Rozšíření ZŠ Šlapanice – novostavba Pavilonu „F

Zpracovatel:

INTAR a.s. – Ateliér Brno 

Projekt:

2018 – 2019

Realizace:

2019 – 2020

Stručný popis projektu:

Novostavba Pavilonu F slouží čistě pro účely vzdělávání. Jedná se o dvoupodlažní budovu, bez podsklepení, půdorysného tvaru protáhlého obdélníku, ze kterého vystupují kubusy jednotlivých učeben a dalších prostorů. Kapacita Pavilonu je 300 žáků, pro které slouží 10 kmenových učeben a družina s příslušnými prostory sloužícími jako technické a sociální zázemí.

Pro potřeby cca 15 pedagogů slouží sborovna, 3 kabinety a další soc. zázemí. Do objektu je rovněž umístěna jídelna s kapacitou cca 78 míst / ve 4 směnách s výdejnou jídel a jejím zázemím.