Vyberte stránku

Rekonstrukce domu Rooseveltova, Brno

Zpracovatel:

INTAR a.s. – Ateliér Brno

Projekt:

2016 – 2018

Realizace:

2017 – 2019

Stručný popis projektu:

Jednalo se o celkovou rekonstrukci a přístavbu výtahu administrativně – výrobní budovy ve vlastnictví města Brna a v užívání Národního divadla Brno. Budova se nachází v řadové zástavbě na ul. Roosveltova v Brně. Budova má jedno podzemní a čtyři nadzemní patra + podkroví pod sedlovou střechou. V budově je umístěn archiv hudebnin, výrobní prostory pro výrobu rekvizit, kancelářské prostory pro administrativu. V podkroví byly nově vytvořeny ubytovací prostory pro ubytování hostujících účinkujících.
V rámci projektu bylo řešeno odstrojení stavby na hrubou nosnou konstrukci. Následně bylo provedeno zesílení kleneb nad suterénem, postupné nahrazení stávajících dřevěných trámových stropů novými železobetonovými trámovými stropy. Byla prováděna torkretáž svislých nosných konstrukcí. V úrovni suterénu byla řešena vodorovná hydroizolace a injektáž svislého zdiva. Byla provedena výměna původního dřevěného krovu za nový krov kombinovaný z oceli a dřeva. Byla provedena přístavba železobetonové monolitické výtahové šachty. Byla provedena obnova čelní zdobené historické fasády, a zateplení dvorní fasády kontaktním zateplovacím systémem. Byla provedena výměna všech výplní otvorů, všech vnitřních instalací a rozvodů a úprava dispozice dle současných požadavků.