Vyberte stránku

Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary

Zpracovatel:

INTAR a.s. – Ateliér Praha 

Projekt:

2009 – 2018

Investor:

Karlovarský kraj

Realizace:

od 2020

Stručný popis projektu:

Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – 2009 – 2018. Kompletní rekonstrukce a vestavba v historické budově Císařských lázní z r. 1895, která je Národní kulturní památkou. Budova bude přeměněna na kulturně společenské centrum s novým multifunkčním atriem, infocentrem, studijní knihovnou, muzejně-expozičními prostory a nájemními prostory. V rámci rekonstrukce budou restaurovány všechny cenné umělecké a umělecko-řemeslné prvky.

V současnosti probíhá realizace s plánovaným termínem dokončení 06/2023.

Revitalizace Rašelinového pavilonu – Objekt Raš. pavilonu umístěného v památkové zóně Karlových Varů, který byl původně investorem určen ke zbourání, se podařilo společnými silami MMKV a NPÚ zachránit a iniciovat jeho revitalizaci. Jedná se původně o technologickou budovu, ve které byla připravována rašelina pro rašelinové koupele, a ta byla odtud transportována do hlavní budovy lázní podzemním tunelem. Jako nové využití objektu Raš. pavilonu je uvažováno s galerijně výstavními prostory. Objekt obsahuje řady cenných umělecko-řemeslných prvků, které v rámci rekonstrukce budou pečlivě restaurátorsky repasovány. Jedná se zejména o kovářsky řešenou ocelovou fasádní treláž, která byla původně porostlá popínavými růžemi – odtud pravděpodobně pochází název objektu – pavilon.