Vyberte stránku

MU – Rekonstrukce a dostavba areálu Filozofické fakulty, Arne Nováka, Brno

Zpracovatel:

INTAR a.s. Ateliér Brno

Projekt:

2015 – 2018

Realizace:

2016 – 2018

Stručný popis projektu:

Areál Filozofické fakulty MU je tvořen souborem historických staveb na ulicích Gorkého, Arne Nováka a Grohova v městské části Brno – Veveří, jež spolu uzavírají společný vnitroblok. Objekty nemněli jednotný charakter a nejsou z jednoho období. V areálu byla v letech 2011 – 2015 provedena revitalizace prvních tří budovy – A, B1, B2 a bylo vybudováno podzemní parkoviště pod dvorem. Předmětem této rekonstrukce bylo dokončení celkové revitalizace areálu rekonstrukcí budovy C a D vč. dostavby hlavního vstupu do areálu s vrátnicí z ul.Arne Nováka. Projekt navazoval na studii a územní rozhodnutí zpracované architektonickou kanceláří Pelčák a partner architekti.
V historické budově C ze začátku 20. století, umístěné na ul. Gorkého, byla provedena rekonstrukce objektu vč. modernizace všech učeben. Mladší budova D ze 60. let 20.století, umístěná na ul. Arne Nováka, byla celkově přestavěna a doplněna o novu přístavbu a vrátnici, tvořící hlavní vstup do areálu FF MU. Rekonstrukcí budov C a D byl dokončen hlavní záměr, z nesourodé skupiny budov areálu FF vytvořit soubor univerzitního kampusu s nádvořím jako centrem jeho dění a užitím lícových cihel na fasádách budov B2 a D sjednotit její novou a starou část a zároveň vytvořit atmosféru klasických univerzitních kampusů. V rámci jednotlivých budov pak FF získala moderní zázemí se špičkovým soudobým vybavením pro zajištění své výuky.